Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Primer - Tây Ban Nha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Primer DS - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Primer DS - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo đồ vải dùng trong công nghiệp

Các model: DS-11, DS-17, DS-26, DS-35, DS-45, DS-60, DS-80

Công suất: 10 kg, 17 kg, 26 kg, 33 kg, 45 kg, 60 kg, 80 kg;

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Primer DL- Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo, đồ vải công nghiệp Primer DL - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy quần áo, đồ vải dùng trong công nghiệp

Các model: DL-11, DL-17, DL-26, DL-35

Công suất: 10 kg, 17 kg, 26 kg, 33 kg;

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -