Máy sấy quần áo công nghiệp DOMUS - Tây Ban Nha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy công nghiệp Domus DTA DTP - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy công nghiệp Domus DTA / DTP - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy đồ vải dùng trong công nghiệp

Các model: DTA-11, DTA-18, DTA-27, DTA-36, DTA-45, DTA-60, DTA-80

Công suất: 11 kg, 18 kg, 27 kg, 36 kg, 45 kg, 60 kg, 80 kg;

Các model: DTP-11, DTP-18, DTP-27, DTP-36, DTP-45, DTP-60, DTP-80

Công suất: 11 kg, 18 kg, 27 kg, 36 kg, 45 kg, 60 kg, 80 kg;

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy sấy công nghiệp Domus DLC - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy công nghiệp Domus DLC - Tây Ban Nha (Spain)

Máy sấy đồ vải dùng trong công nghiệp

Các model: DLC-11, DLC-18, DLC-27, DLC-36

Công suất: 11 kg, 18 kg, 27 kg, 36 kg;

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -