Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-35/160 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-35/160 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE- 35/160 MP

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-35/160 MP

Công suất: 20- 25 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-35/140 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-35/140 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE- 35/140 MP

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-35/140 MP

Công suất: 10-16 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

may-la-ga-cong-nghiep-fagor-pe-25-140-m

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-25/140 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE- 25/140 M

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PE-25/140 M

Công suất: 40 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-25/120 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-25/120 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE- 25/120 M

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PE-25/120 M

Công suất: 35 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-25/100 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-25/100 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE- 25/100 M

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PE-25/100 M

Công suất: 30 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-18/120 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-18/120 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE- 18/120 M

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PE-18/120 M

Công suất: 20 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-18/100 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE-18/100 M

Máy là ga công nghiệp FAGOR PE- 18/100 M

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PE-18/100 M

Công suất: 15 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...