Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-60/330 PL

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-60/330 PL

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/330 PL

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-60/330 PL

Công suất: 110-140 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-60/260 PL

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Poseidon PSE-60/260 PL

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/260 PL

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model:  PSE-60/260 PL

Công suất: 75-105 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/330/1 PL+AP

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/330/1 PL+AP

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/330/1 PL+AP

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-60/330/1 PL+AP

Công suất: 110-140 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/330/1-2 PL+AP

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/330/1-2 PL+AP

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/330/1-2 PL+AP

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-60/330/1-2 PL+AP

Công suất: 110-140 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/260/1 PL+AP

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/260/1 PL+AP

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/260/1 PL+AP

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-60/260/1 PL+AP

Công suất: 75-105 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/260/1-2 PL+AP

Máy là ga  tổ hợp FAGOR Phoenix PSE-60/260/1-2 PL+AP

 Máy là ga tổ hợp FAGOR PSE-60/260/1-2 PL+AP

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-60/260/1-2 PL+AP

Công suất: 75-105 kg / h

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-50/330 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-50/330 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE- 50/330 MP

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-50/330 MP

Công suất: 80- 120 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-50/260 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-50/260 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE- 50/260 MP

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-50/260 MP

Công suất: 60- 80 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-35/200 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-35/200 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE- 35/200 MP

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-35/200 MP

Công suất: 30- 35 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-50/200 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE-50/200 MP

Máy là ga công nghiệp FAGOR PSE- 50/200 MP

 

Nhãn hiệu: Fagor

Nước sản xuất: Tây Ban Nha (Spain)

Model: PSE-50/200 MP

Công suất: 50- 70 kg / h

 

Sản phẩm do SMC Laundry phân phối chính hãng, nhập khẩu trực tiếp

Liên hệ mua hàng: Mobile: 0942 122 482 ; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more...