Máy giặt vắt công nghiệp Primer nhập khẩu Tây Ban Nha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Primer LS - Tây Ban Nha (Spain)

Máy giặt vắt công nghiệp Primer LS - Tây Ban Nha (Spain)

High spinP digital hoặc PM microprocessor

Các model: LS-11, LS-14, LS-19, LS-26, LS-42, LS-62, LS-125;

Công suất: 10 kg, 13 kg, 18 kg, 25 kg, 40 kg, 60 kg, 120 kg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Primer TS - Tây Ban Nha (Spain)

Máy giặt vắt công nghiệp Primer TS - Tây Ban Nha (Spain)

Medium spinP digital hoặc PM microprocessor

Các model: TS-11, TS-14, TS-19, TS-26

Công suất: 10 kg, 13 kg, 18 kg, 25 kg

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Primer RS - Tây Ban Nha (Spain)Máy giặt vắt công nghiệp Primer RS - Tây Ban Nha (Spain)

Low spin, Controller: digital

Các model: RS-11, RS-14, RS-26, RS-35

Công suất: 10 kg, 13 kg, 25 kg, 35 kg 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -