Máy giặt vắt công nghiệp Renzacci nhập khẩu Italy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Renzacci LX model

Máy giặt vắt công nghiệp Renzacci LX model

Hardmount Washer Extractor

Các model: LX 16, LX 22, LX 35, LX 55, LX 70, LX 120;

Công suất: 16 kg, 22 kg, 35 kg, 55 kg, 70 kg, 120 kg;

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Renzacci Model HS

Máy giặt vắt công nghiệp Renzacci HS model

Softmount Washer Extractor

Các model: HS 9, HS 11, HS 13, HS 16, HS 22, HS 35, HS 55, HS 90

Công suất: 9kg, 11kg, 13kg, 16kg, 22kg, 35kg, 55kg. 90kg;

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -