Máy giặt vắt công nghiệp Maxi - Mỹ (Lắp ráp tại Thái Lan)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Maxi Mỹ (Lắp ráp tại Thái Lan

 

Máy giặt vắt công nghiệp Maxi MWHE - Mỹ (Lắp ráp tại Thái Lan)

Các model: MWHE-80, MWHE-60, MWHE-40, MWHE-30, MWHE-20; 

Công suất: 10 kg, 13 kg, 20 kg, 28 kg, 39 kg;

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Maxi - Mỹ (Lắp ráp tại Thái Lan)

 

Máy giặt vắt công nghiệp Maxi MWSP - Mỹ (Lắp ráp tại Thái Lan)

Các model: MWSP-185, MWSP-155, MWSP-130, MWSP-100, MWSP-60, MWSP-40 

Công suất: 19 kg, 28 kg, 48 kg, 59 kg, 71 kg, 84 kg;

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -