Máy giặt công nghiệp Domus DHS, DMS, DLS, máy vắt ly tâm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS - Tây Ban Nha (Spain)

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DHS - Tây Ban Nha (Spain)

High spin, Max or L processor

Các model: DHS-10, DHS-14, DHS-18, DHS-27, DHS-40, DHS-60, DHS-80, DHS-120

Công suất: 10 kg, 13 kg, 18 kg, 25 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, 120 kg

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DMS - Tây Ban Nha (Spain)

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DMS - Tây Ban Nha (Spain)

Medium spin, Max or L processor

Các model: DMS-10, DMS-14, DMS-18, DMS-27

Công suất: 10 kg, 13 kg, 18 kg, 25 kg

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS - Tây Ban Nha (Spain)Máy giặt vắt công nghiệp Domus DLS - Tây Ban Nha (Spain)

Low spin, L processor

Các model: DLS-10, DLS-14, DLS-18, DLS-27, DLS-36

Công suất: 10 kg, 13 kg, 18 kg, 25 kg, 36 kg

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Máy vắt ly tâm Domus CB- Tây Ban Nha (Spain)Máy vắt ly tâm Domus CB- Tây Ban Nha (Spain)

Vắt tốc độ cao

Các model: CB-10, CB-15

Công suất: 10 kg, 13 kg

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -