XƯỞNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP, CỬA HÀNG GIẶT LÀ, NHỮNG THIẾT BỊ CẦN THIẾT

Thiết bị cơ bản cần cho xường giặt, của hàng, cơ sở giặt là công nghiệp gồm : 

Tùy mức đầu tư, quy mô của xưởng giặt là công nghiệpcửa hàng giặt là hay các cơ sở giặt là và độ chuyên nghiệp mà thành phần thiết bị và số lượng thiết bị cho một xưởng giặt là cũng thay đổi.

 

Thiết bị cần thiết cho xưởng giặt là công nghiệp

 Máy giặt, máy sấy, máy là Ga công nghiệp

Mô hình thiết bị xưởng giặt là công nghiệp

 

 Nhìn chung, các loại thiết bị cần thiết cho xưởng, cửa hàng, cơ sở giặt là hạng trung bao gồm:

1) Máy giặt công nghiệp Primer Tây Ban Nha công suất 25 – 30 kg/mẻ vải khô.

2) Máy sấy công nghiệp Primer Tây Ban Nha công suất 25 – 30 kg/mẻ vải khô.

3) Máy giặt khô IDCleaning Ý công suất 15 – 20 kg/mẻ vài khô.

4) Máy là ga GMP Ý 

5) Bộ bàn là hơi tay, cầu là dập Ghidini Ý.

6) Máy tẩy vết bẩn (tẩy điểm) SILC.

Có thể tính toán để lựa chọn công suất máy cho phù hợp và cần tư vấn xem chi tiết tại đây