Máy giặt khô công nghiệp Union, Renzacci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt khô công nghiệp Renzacci

Máy giặt khô công nghiệp Renzacci - Ý (Italy)

Máy giặt khô công nghiệp

Các model: Winner, Planet Club 20, Planet Club 30, Planet 35 Regular

Công suất: 7 kg, 10 kg, 12 kg, 17 kg;

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Máy giặt khô công nghiệp Union

Máy giặt khô công nghiệp Union- Ý (Italy)

Máy giặt khô công nghiệp

Các model: XL,XP-10; XL,XP-12; XL,XP-15;

Công suất: 10 kg; 12 kg; 15 kg;

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -